دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

28 اسفند 1402
2500
عمومی
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اردوی راهیان نور دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.
کاروان راهیان نور دانشجویان دانشگاه روزهای 13 و 15 اسفندماه 1402 به صورت مجزا مختص دانشجویان دختر و پسر و با هدف زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، بیان ایثارگری، رشادت های دلاورانه و ادامه دادن راه شهیدان به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.
این اردو به همّت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و بسیج دانشجویی پایگاه شهید همت دانشگاه و با حضور دانشجوی دختر و پسر برگزار شد. بازدید از مناطق جنگی اروندکنار، فتح المبین، یادمان های شهید حسن باقری، طلاییه، هویزه، اروند، شلمچه، نهر خین، القمه، کانال کمیل، یادمان شهدای شلمچه و باغ موزه دفاع مقدس از دیگر برنامه های این اردوی فرهنگی بود. 
گفتنی است، اجرای برنامه های فرهنگی هم چون بیان خاطرات دوران دفاع مقدس با حضور راویان مطرح کشوری و استانی، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا، دعای کمیل، برگزاری جشن های اعیاد شعبانیه و اکران و پخش فیلم های مستندِ دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه های اردوی راهیان نور بود.
روابط عمومی دانشگاه
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری اردوی راهیان نور ویژه ی دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل