دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

26 اسفند 1402
2535
عمومی
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی مربوط به مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل توسط مدرس محترم دکتر عباس زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.
  در ابتدای این کارگاه آموزشی، آقای دکتر عباس زاده مدرس محترم ضمن خوشامدگویی به حاضران در جلسه، عنوان نمودند: نوشتن، هنر است؛ شاید بتوان گفت درست نوشتن، هنر است؛ و شاید بهتر است بگوئیم فصیح و زیبا نوشتن، هنر است و این نویسنده است که خواننده را به خواندن علاقه مند می کند.
وی در ادامه سخنان خود اضافه نمود: شاید یکی از دلایل پایین بودن سرانه مطالعه در کشور ما این باشد که ما خوب و زیبا نمی نویسیم.
ایشان در ادامه سخنان خود با اشاره به این مهم که باید بدانیم چگونه کلمات به درستی در کنار هم قرار بگیرند؛ اضافه نمودند در بحث نشریات دانشجویی باید بتوانیم با خوب نوشتن افراد را به سمت خواندن مطالب ترغیب نماییم.
روابط عمومی دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل