دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور

کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور

28 بهمن 1402
2617
عمومی
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور

کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در مسابقات کسب سهمیه شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور، به مقام سوم این مسابقات دست یافت.
این مسابقات با حضور 9 تیم از دانشگاه های استان های گلستان، مازندران و گیلان به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.
همچنین در مسابقه فینال، تیم های دانشگاه مازندران و دانشگاه گیلان با هم روبه رو شدند و در پایان، دانشگاه مازندران با پیروزی در این میدان، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد و راهی مسابقات المپیاد دانشجویان سراسر کشور در اصفهان شد.
روابط عمومی دانشگاه 
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
کسب مقام سوم تیم فوتسال پسران دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در انتخابی شانزدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور